Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

De site wordt gepubliceerd namens het bedrijf Kalliste en zijn wettelijke vertegenwoordiger m. Battesti.

Realisatie van de website

De website is gemaakt door het bedrijf: D-EDGE SAS
14/16, boulevard Poissonnière 75009 Parijs, Frankrijk
Telefoon: +33 1 44 71 05 05
Website: https://www.d-edge.com/

Hosting

Deze website wordt gehost door het bedrijf: WPEngine, Inc. Irongate House,
22-30 Duke’s Place Londres, EC3A 7LP, Engeland
Telefoon: 08 00 50 53 049

Foto credits

Foto credits: Foto’s rechten voorbehouden
Alle afbeeldingen op deze website vallen onder het auteursrecht.
Ze mogen niet worden gekopieerd of gebruikt zonder schriftelijke toestemming van de directie van het hotel of de rechthebbenden conform de regels.

Foto’s: Hôtel Kalliste / La Boite A Truc / Office du Tourisme (VVV) van Porticcio / Office du Tourisme (VVV) van Isolella
Icons: Freepik

Intellectuele eigendom en auteursrecht

Alle elementen en beschrijvingen van de site zijn en blijven het exclusieve intellectuele eigendom van het hotel Kalliste Porticcio.
Elk gebruik of extractie van elementen van de site zonder toestemming van het hotel is onwettig en strafbaar als namaak.

Elk gebruik of extractie van elementen van de site zonder toestemming van het hotel is onwettig en strafbaar als namaak www.hotel-kalliste-porticcio.com, met name de herpublicatie op andere websites, internet of intranet, is de toestemming van de publicatiedirecteur vereist.
Voor elke exploitatie, ook voor privégebruik, van het geheel of een aanzienlijk deel van de site, is de toestemming van de publicatiedirecteur vereist, overeenkomstig de bepalingen en onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat de geciteerde werken niet worden gewijzigd en dat de bron wordt vermeld.

Elke inbreuk op de regels van het auteursrecht of het databankenrecht kan strafrechtelijk worden vervolgd op grond van namaak, onverminderd eventuele schadevorderingen van de rechthebbenden.

Koppelingsbeleid van en naar de site

Koppelingsbeleid van en naar de site
KALLISTE PORTICCIO staat het maken van een hyperlink toe voor alle websites, met uitzondering van die welke informatie verspreiden van polemische, pornografische of xenofobische aard of die, in hoge mate, het imago van het hotel kunnen schaden.
Het verzoek om een hyperlink van de website
www.hotel-kalliste-porticcio.com moet in een nieuw venster (_blank) verschijnen.
La demande d’établissement de lien hypertexte à partir du site de www.hotel-kalliste-porticcio.com tot stand te brengen, moet per e-mail worden gedaan.

Links van sites van derden
De hier voorgestelde links naar andere sites binden op generlei wijzen
www.hotel-kalliste-porticcio.com wat hun inhoud betreft en zijn enkel bedoeld om de toegang tot andere informatie die voor Internetgebruikers interessant kan zijn, te vergemakkelijken.

Verwerking van persoonsgegevens

Overeenkomstig artikel 34 van de Franse wet nr. 78-17 van 6 januari 1978 inzake de bescherming van persoonsgegevens, heeft u recht op toegang, rectificatie, wijziging en verwijdering van de u betreffende gegevens. Het is dus mogelijk om op verzoek:
– de verwijdering van uw gegevens uit het bestand te eisen;
– te vragen om uw e-mailadres van de mailinglijst te verwijderen.

U kunt dit recht uitoefenen per e-mail of per post.

Bijgewerkt januari 2017